'Rado Schilderwerken hecht veel waarde aan kwaliteit. Naast jarenlange ervaring uit praktijk beschikt Micha ook over verschillende vakdiploma's, zoals (aspirant-)gezel en specialist interieurafwerking. Rado Schilderwerken biedt klanten daardoor optimale zekerheid over de vakkundigheid, betrouwbaarheid en de kwaliteit van het opgeleverde werk.

Om de opdracht aan Rado Schilderwerken goed vast te leggen ontvangt u een schriftelijke offerte. Op de werkzaamheden van Rado Schilderwerken zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunt u op deze pagina downloaden.'

Privacy verklaring

Voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het onderhouden van klantrelaties verwerkt Rado Schilderwerken persoonsgegevens. Rado Schilderwerken draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens, die u verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hoopt Rado schilderwerken u duidelijk te maken waarom bepaalde informatie wordt verzameld en hoe Rado Schilderwerken die informatie gebruikt.

U kunt deze website bezoeken zonder dat u Rado Schilderwerken vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit Rado Schilderwerken de persoonlijke informatie te willen geven die nodig is voor het uitbrengen van een offerte, of met u te kunnen corresponderen, garandeert Rado Schilderwerken dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Rado Schilderwerken bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Rado Schilderwerken neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Aanvragen voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, dan zal dit worden gerespecteerd. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Wanneer u deze website bezoekt kan tijdelijk enige informatie worden opgeslagen op uw computer in de vorm van een "cookie". Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt Rado Schilderwerken om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beƫindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Rado Schilderwerken behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy beleid, dan vindt u op de contactpagina alle informatie waarmee u contact met Rado Schilderwerken kunt opnemen.