Onderhoud van het schilderwerk is het meest effectief als het planmatig wordt uitgevoerd. Rado Schilderwerken biedt klanten de mogelijkheid te kiezen voor een meerjaren onderhoudsplan. Opdrachtgevers wordt daarmee de planning en zorg voor het schilderonderhoud van hun pand voor een groot deel uit handen genomen.

Meerjaren onderhoudsplan

Het door Rado Schilderwerken gehanteerde planmatig onderhoudsschema bestaat uit een basisschilderbeurt en meerdere periodieke onderhoudsbeurten. De basisschilderbeurt voorziet in een verfsysteem dat een voldoende basis biedt om het schilderwerk met bijwerkbeurten gedurende meerdere jaren in optimale staat te behouden. Het periodieke onderhoud bestaat uit het op gezette tijden aanbrengen van een nieuwe afdeklaag op de liggende delen en het tijdig herstellen van gebreken.

Rado Schilderwerken streeft naar een duurzaam onderhoudsplan, waarbij minder vaak, maar wel effectief wordt geschilderd. Daarbij worden uitsluitend verven gebruikt, die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

De onderhoudscyclus van schilderwerk is afhankelijk van veel factoren. De mate waarin het schilderwerk blootstaat aan zon, regen en wind is - zeker in Zeeland - van invloed op de onderhoudstermijn van het schilderwerk. De toegepaste kleur (licht of donker), de kwaliteit van de ondergrond en de constructie van het pand kunnen eveneens de levensduur van het schilderwerk beïnvloeden. Ook de staat van het binnenschilderwerk en glasafdichting zijn voor het buitenschilderwerk van groot belang. Door slecht onderhouden binnenschilderwerk en verouderde kitnaden kan vocht van binnenuit in het hout dringen. Dit kan houtrot en andere gebreken in het buitenschilderwerk veroorzaken. Rado Schilderwerken stelt graag een voor uw pand geschikt onderhoudsschema op.